Tilpasninger og endringer i Storebrand-gruppens ledelse

Som annonsert i forbindelse med presentasjon av resultat for 3. kvartal 13. november er Finansbanken og Storebrand Bank vedtatt fusjonert. Forutsatt myndighetenes godkjennelse er en fusjon planlagt gjennomført per 1. mars neste år. Ledergruppen til nye Storebrand Bank ASA vil formelt tre i kraft ved fusjon. Gruppen er nå utnevnt for å starte arbeidet med bankens mål-og strategiarbeid og for å styre integrasjonsprosessen.

Dagens ledergrupper i de to bankene er ansvarlige for de to bankenes drift frem til en fusjon trer i kraft. 
 
Ledergruppen i den fusjonerte banken vil består av adm. dir Per Kumle, viseadm. dir. Lars Aa. Løddesøl (Økonomi og finans), direktør Sverre Edin (IT), direktør Kirsti Harsvik (Marked/konsepter), direktør Arild Barreth (Kreditt), direktør Per Kjetil Lilleskare (advokat/stab), direktør Inge Andersen (Organisasjon/HR), direktør Eli Longva (Bank/drift).
 
Lars Aa. Løddesøl, som blir viseadm. direktør i den nye banken, vil fortsette å ha konsernansvar for Storebrand-gruppens finansiering.
Maalfrid Brath leder for Storebrand Privatdistribusjon
Maalfrid Brath (37) er utnevnt som leder for Storebrand Privatdistribusjon. Brath tiltrer 1. januar 2003.  Enheten opprettes i forbindelse med fusjonen mellom Storebrand Bank og Finansbanken og får ansvaret for å koordinere og lede salgs- og markedsarbeidet mot privatmarkedet i Storebrand-gruppen.
 
Brath er i dag viseadm. direktør i Storebrand Livsforsikring og adm. direktør i Storebrand Fondsforsikring. Hun har jobbet innenfor ulike områder i Storebrand fra 1995 og var med på etableringen av Storebrand Fondsforsikring høsten 1997. Brath er siviløkonom og statsautorisert revisor.
 
Den nye enheten for Privatdistribusjon skal sikre økt effektivitet og lønnsomhet for Storebrand i privatmarkedet. En nærmere vurdering av tilstedeværelse og samlet bemanning vil bli foretatt av ledelsen i den nye enheten. Det er forutsatt opprettholdt en landsdekkende tilstedeværelse.
Storebrands Forretningsledelse
Storebrands Forretningsledelse er etablert som konsernets sentrale lederforum. Forretningsledelsen har ansvaret for konsernets strategiske posisjonering og samlede lønnsomhet, og skal sikre optimal ressursutnyttelse på tvers i gruppen. Maalfrid Brath trer inn som medlem av Forretningsledelsen.
 
Medlemmer av Forretningsledelsen vil etter dette være adm. dir. Idar Kreutzer, adm. dir. Espen Klitzing (Liv), adm. dir. Allan Åkerstedt (Kapitalforvaltning),  adm. dir. Per Kumle (Bank), konserndirektør Maalfrid Brath (Privatdistribusjon), konserndirektør Hans Henrik Klouman (Juridisk) og konserndirektør Odd Arild Grefstad (Forretningsmessig styring). Adm. dir. Kai Henriksen vil møte i Forretningsledelsen frem til Storebrand Bank og Finansbanken er fusjonert.
 
Følgende konserndirektører er ansvarlige for gruppens tverrgående prosesser og fagområder: Lars Aa. Løddesøl: Finansiering og risikostyring, Grete Faremo: Næring og Samfunn, Erik Råd Herlofsen: Personal og kompetanseutvikling (HR), Rolf Corneliussen: IT, Egil Thompson: Informasjon og merkevare, Roar Thoresen: Strategiske prosjekter
 
 
Storebrand ASA
 
Oslo, 11. desember 2002
 
 
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br> Tel. 22315624 - Mob. 93480151 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> Tel. 22489586 - Mob. 93480012 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>