Unngå overraskelser på hytta til våren

Til tross for at nordmenn åpner hyttene sine tidligere på våren og stenger dem senere på høsten, går de fleste sommerhyttene i dvale i ukene som kommer. Da gjelder det å stenge vinteren ute, slik at du slipper overraskelser til våren.
 
Det finnes rundt 500.000 fritidsboliger i Norge, fra store villaer til enkle bygninger. De fleste er forsikret og antall forsikrede fritidsboliger øker, sier Tom Granquist, administrerende direktør i Storebrand Skadeforsikring.
 
Beregninger fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at det gjennom de siste år meldes mellom ti og elleve tusen hytteskader årlig. Økningene har sammenheng med at nye hytter stadig blir større og får bedre standard og utstyr. Spesielt har vannledningsskader har økt kraftig, både i antall og erstatninger.
 
Vannskader er utsatt
Alle pumpeløsninger er spesielt sårbare ved frost, så de bør enten frostsikres eller tas med hjem. Frostskader er blant de vanligste skadene på hytter i løpet av en vinter.
 
- Hytteeiere bør stenge stoppekranen og tømme innvendige vannledninger og sanitæranlegg. Det kan også være en idé å helle frostvæske i vannlåsen på toalettet, sier Granquist.
 
Strømmen bør skrus av
Det kan også lønne seg å se på det elektriske anlegget før man forlater hytta. Kommer du ikke tilbake før til våren, kan det være like greit å stenge av strømmen helt.
 
- Det er både ulemper og fordeler med å koble ut strømmen. Skrur du av hovedbryteren, reduseres brannfaren - men samtidig øker faren for frostskader, sier Granquist.
 
Tung snø på taket
Før du forlater hytta er det viktig å sjekke taket for synlige skader. Det kan være for sent å gjøre det om våren dersom det kommer mye snø i løpet av vinteren.
 
- Vi opplever en del skader forårsaket av tung snø og/eller plutselige og store snøfall, sier Granquist.
 
Rådet er å følge med på værvarselet for hytteområdet. Det er også lurt å alliere seg med noen som bor i nærheten av hytta, og som kan måke snø av taket om det skulle bli nødvendig.
 
Sikre mot innbrudd  
Pass på at alle vinduer er stengt, og trekk for gardinene for å hindre innsyn til verdigjenstander. Sørg også for at alle dører er forsvarlig låst når du forlater hytta.

Gode råd fra Storebrand Skadeforsikring
 • Sjekk at vinduene er godt lukket, men sørg for at det er noe ventilasjon
 • Trekk for gardinene for å hindre innsyn
 • Alle dører må være forsvarlig låst
 • Brannfaren blir mindre om du skrur av strømmen
 • Sørg for nok varme i rom med vannførende ledninger og tilknyttet utstyr
 • Frostvæske i vannlås og toalettskål er smart. Slå av og tøm vannpumpe og bereder
 • Tøm vannledninger ved først å stenge hovedkranen, og deretter skru på kranene for å la vannet renne ut
 • Følg med ved store snøfall. Avtal gjensidig varsling med hyttenaboer
 • Gå over hytta utvendig, særlig taket
 • Har du problemer med mus? Fjern alle matrester rundt hytta og tett igjen alle hull med byggskum eller stålull
 • I tilfelle storm, husk å sikre/rydde vekk løse gjenstander rundt hytta.
 •  
   
   
   
   
  Kontaktinformasjon:
  Tom Granquist, adm.dir Storebrand Skadeforsikring, mobil 93403014
  Hanne Gudding, informasjonssjef Storebrand Skadeforsikring, mobil 92427413

  Abonner

  Dokumenter og linker