Utstedelse av evigvarende ansvarlig lån

Storebrand Livsforsikring AS, heleid datterselskap av Storebrand ASA,
har i dag besluttet å utstede og starte salg av evigvarende ansvarlig lån i
norske kroner for et beløp på minimum 1 milliard kroner. Nordea
Markets er rådgiver og tilrettelegger for transaksjonen og kan
kontaktes for nærmere informasjon om vilkår. Endelig størrelse på
lånet og vilkår vil bli kunngjort når salgsperioden er over.
 
Oslo, 5. juni 2008
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, mobil 93 48 00 12
Nordea Markets, Eindride Stien, mobil 90 76 92 01
 
Tilretteleggere: Nordea Markets, UBS Investment Bank, JPMorgan

Abonner