Utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA har i dag besluttet å gjøre en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom et nytt 5 års senior obligasjonslån.

Låneformålet er generell selskapsfinansiering og refinansiering av STB04 som forfaller 2. september 2011.
Nordea Markets og SEB er valgt som tilretteleggere for emisjonen.

I forbindelse med ovennevnte transaksjon tilbyr samtidig Nordea Markets og SEB på vegne av Storebrand ASA tilbakekjøp av obligasjonsandeler i STB04 (ISIN: NO0010280118) ved kjøp av andeler i det nye lånet.

Storebrand ASA,

Lysaker, 23. mars 2011

For ytterligere informasjon:

Thorodd Bakken, telefon 932 27 445
Head of Capital Markets, SEB

Eindride Stien, telefon 907 69 201
Director, Nordea Markets

Sigbjørn Birkeland, telefon 934 80 893
Finance Director, Storebrand

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner