Utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA har i dag fullført utstedelsen av 5-årig senior usikret obligasjonsgjeld for totalt NOK 550 millioner. Kupongrenten er satt til 5,9 prosent.
 
Rådgiver og tilrettelegger var SEB Merchant Banking.
 
Oslo, 13. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson: mobil 93 48 00 12
SEB Merchant Banking, Thorodd Bakken, mobil 93 22 74 45

Abonner