Storebrand Bank ASA

Storebrand Bank ASA har gjennomført vellykket plassering av NOK 150 millioner i fondsobligasjon. Fondsobligasjonen løper med kupongrente på 3-mnd NIBOR + 395 pkt.

Emisjonen ble betydelig overtegnet. Fondsobligasjonen skal benyttes til å styrke Kjernekapitalen i banken. Innbetaling er 20. juni 2013.

Danske Bank Markets og Swedbank First Securities var tilretteleggere.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf: 934 80 893

Abonner