STOREBRAND BANK ASA – Emisjon av obligasjoner

Storebrand Bank har emittert 100 millioner kroner av obligasjonslån STORB 49 PRO  - ISIN NO0010729387 (forfall 14.01.2020). Utestående i markedet etter utvidelsen er 600 millioner kroner.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner