Storebrand Bank ASA - Førtidig innløsning av NO 000177116.6

Storebrand Bank ASA har i dag meldt om førtidig innløsning av NO 000177116.6 8.5% Industri & Skipsbanken AS ansvarlig konvertibelt obligasjonslån med ubegrenset løpetid. Obligasjonslånet vil innfris på kurs 350 % av pålydende. Påløpte renter som ikke er betalt vil bortfalle. Oppgjørsdato vil være 2. oktober.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner