STOREBRAND BANK ASA – Obligasjonseiermøte NO 000177116.6

Det ble i dag avholdt obligasjonseiermøte i NO 000177116.6 8.5% Industri & Skipsbanken AS ansvarlig konvertibelt obligasjonslån med ubegrenset løpetid i henhold til innkalling av 5. august 2015.

Det møtte tilstrekkelig antall obligasjonseiere til at obligasjonseiermøtet var beslutningsdyktig. Forslaget i innkallingen oppnådde 88,90% av stemmene. I henhold til Obligasjonsavtalens bestemmelser ble forslaget således vedtatt. Obligasjonsavtalen endres derfor som det følger av forslaget til vedtaket i innkallingen.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner