STOREBRAND BANK ASA – Salg og kjøp av obligasjoner

Storebrand Bank ASA har solgt 200 millioner kroner av obligasjonslån STORK 11 PRO  - ISIN NO0010736903 utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 17.06.2020.

Storebrand Bank ASA har kjøpt 50 millioner kroner av obligasjonslån STORK 07 PRO  - ISIN  NO0010575913  utstedt av Storebrand Boligkreditt AS. Obligasjonslånet har forfall 15.06.2016.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner