Storebrand Bank ASA- Kvartalsrapport for 4. kvartal 2015

Hovedtrekk:

  • God vekst i personmarkedsporteføljen

  • Økt konkurransedyktighet fører til pressede utlånsmarginer

  • Lavt misligholdsvolum

  • Tapsavsetninger knyttet til bedriftsmarkedsporteføljen

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155

Abonner