Storebrand Bank ASA:Pilar 2-krav

Finanstilsynet har fastsatt Storebrand Banks Pilar 2-krav til 1,8 prosent. Kravet er knyttet til risikofaktorer som ikke inngår i beregningen av Pilar 1-kravene og skal dekkes av ren kjernekapital.

Kravet til ren kjernekapital for Storebrand Bank blir 13,3 prosent ved utgangen av 2016. Storebrand Bank hadde en ren kjernekapitaldekning på 14,6 prosent pr. 30.september 2016 og banken tilfredsstiller således samlete krav til kapital og kapitalbuffere med god margin.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.​

Kontaktperson: 

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983 

Abonner