Storebrand Bank Konsern

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Hovedtrekk:

  • Fortsatt positiv marginutvikling
  • Positiv utlånsvekst innenfor personmarkedet
  • Utstedt fondsobligasjon på 150 millioner kroner i 2. kvartal

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Truls Nergaard, mobil 916 02 270

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Abonner

Dokumenter og linker