Storebrand Bank Konsern: Halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hovedtrekk:

  • Vridning mot personmarked som planlagt
  • God kostnadskontroll
  • Redusert misligholdsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Truls Nergaard, mobil 916 02 270

Leder Investor Relations, Trond Finn Eriksen, mobil 991 64 135

Abonner

Dokumenter og linker