Storebrand Bank Konsern, rapport for 1. halvår 2015

Hovedtrekk:

  • Vekst i personmarkedsporteføljen
  • God kostnadskontroll og reduserte kostnader
  • Lavt misligholdsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155