Storebrand Boligkreditt, halvårsrapport 2014

Halvårsrapport

Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 48 millioner kroner i 2. kvartal og 110 millioner kroner i 1. halvår

  • God porteføljekvalitet

  • Uendret utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Trond Finn Eriksen, mobil 991 64 135

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker