Storebrand Boligkreditt AS

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 61 millioner kroner i 2. kvartal og 106 i millioner kroner i 1. halvår
  • God porteføljekvalitet
  • Låneprogram oppdatert

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder økonomi og risikostyring, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Åse Jonassen

Abonner

Dokumenter og linker