Storebrand Boligkreditt AS, kvartalsrapport

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 52 millioner kroner i 3. kvartal og 161 millioner kroner i hittil i år

  • God porteføljekvalitet

  • Uendret utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Trond Finn Eriksen, mobil 991 64 135

Abonner

Dokumenter og linker