Storebrand Boligkreditt AS, Rapport for 1. halvår 2015

Hovedtrekk:

  • Resultat før skatt på 37 millioner kroner i 2. kvartal og 87 millioner kroner i 1. halvår
  • God porteføljekvalitet
  • Nedgang i utlånsvolum

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Åse Jonassen, mobil 415 77 397

Leder Investor Relations, Kjetil R. Krøkje, mobil 934 12 155.