STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS: Salg av eierandel i Formuesforvaltning AS

I en transaksjon gjennomført pr 22. mai 2017 selger Storebrand Livsforsikring AS sin eierandel på 20,8% i Formuesforvaltning AS til Phoenix Management AS (selskap eiet av ledelsen i Formuesforvaltning). Eierandelen har bakgrunn i en avtale Storebrand Livsforsikring AS og Formuesforvaltning AS inngikk i 2009 hvor Storebrand overførte virksomhet til Formuesforvaltning. Regnskapsmessig gevinst ved salget beregnes til om lag 85 millioner kroner, som vil inntektsføres i Q2 2017.      

Lysaker, 22. mai 2017   Kontaktpersoner:   Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155    

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 599 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.   Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner