Korrigering: Priv. til red.: Stortingspresidenten markerer Voksenåsens 50-årsjubileum

Stortingspresident Dag Terje Andersen deltar på Voksenåsenes jubileumsmarkering fredag 7. mai.

Voksenåsen ble gitt som nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under annen verdenskrig og i årene etterpå. Det er i år 50 år siden bygget stod ferdig, og ikke 60 slik det feilaktig stod i forrige presseinvitasjon. Stortingspresidenten vil under jubileumsmarkeringen holde en tale for å markere at det er 55 år siden Einar Gerhardsen overleverte gavebrevet til Tage Erlander med budskapet om at Voksenåsen skulle gis som nasjonalgave til Sverige. Tid: fredag 7. mai, kl. 16:00. Sted: Voksenåsen, Dag Hammarskjöld-salen For ytterligere opplysninger, kontakt sekretariatsleder Mona Mortensen Krane, tlf: 98449796.

Tags: