Priv. til red.: Stortingspresident Dag Terje Andersen legger ned krans på Oscarsborg

Stortingspresident Dag Terje Andersen deltar fredag 9. april på en markering på Oscarsborg festning i anledning av at det er 70 år siden angrepet på Norge.

Han vil legge ned kranser ved oberst Birger Eriksens statue og bautaen for falne kystartillerister. Bekransningen finner sted kl. 11:20. For ytterligere opplysninger, kontakt spesialrådgiver Mona Mortensen Krane, tlf: 98449796.

Tags: