Stor interesse for den nordiske modellen i Argentina

I overkant av 80 interesserte argentinere hørte stortingspresident Dag Terje Andersen (AP) holde foredrag om den nordiske modellen i Buenos Aires. Argentinerne var spesielt interessert i hvordan det norske velfredssystemet fungerer.

- Jeg må ærlig innrømme at jeg ble overrasket over at interessen var så stor. Og etter snart en uke på reise har jeg inntrykk av at det ikke bare er i Buenos Aires man er interessert i den nordiske modellen. Mange har ønsket å høre mer om våre løsninger, blant annet vår særpregede blandingsøkonomi kjennetegnet av en sterk stat og universelle velferdsordninger, sier Andersen. Stortingspresidenten er for tiden på offisielt besøk i Brasil, Argentina og Chile sammen med en delegasjon på sju stortingsrepresentanter. Fredag holdt han foredrag om den nordiske modellen på et forskningsinstitutt i Buenos Aires. - At land som står fjernt fra oss både politisk og kulturelt har denne interessen for den nordiske modellen, er interessant av flere grunner. Langt på vei skyldes nok dette at Norge og resten av Norden scorer høyt på internasjonale rankinger over konkurransekraft og velferd. Slike rankinger viser at det ikke trenger å være et motsetningsforhold mellom en økonomisk vekstpolitikk og satsing på velferd. Tvert i mot ser man at vekst og velferd kan virke gjensidig gunstig på hverandre, sier Andersen. Det argentinske publikummet hadde mange spørsmål til den norske stortingspresidenten. De lurte blant annet på hvilke veivalg landet må ta når oljen en gang tar slutt og hvordan den nordiske modellen har kommet i stand. Flere var dessuten interesserte i de norske tiltakene for økt likestilling, spesielt ordningen med fedrekvote som en del av fødselspermisjonen. Argentinerne lurte også på om den nordiske modellen er omstridd blant de norske partiene. Til dette kommenterte Anders Anundsen (FrP), som er med i stortingspresidentens delegasjon, at det i Norge er en del politisk diskusjon rundt den nordiske modellen, bl.a. om skattenivå og omfanget av sosiale endringer. Anundsen mente likevel at det er stor grad av konsensus om grunntrekkene i modellen, men at den alltid kan forbedres. Stortingspresidenten satte stor pris på invitasjonen fra argentinerne om å holde foredrag, men vil likevel advare mot at nordmenn heiser fanen altfor høyt. Han mener man bør være forsiktig med å drive høylytt misjonering for den nordiske modellen i utlandet. - Jeg synes det er en prinsipiell forskjell på det å bli bedt om å fortelle om den nordiske modellen for et publikum som åpenbart er interessert, og det å misjonere ukritisk og uoppfordret for våre løsninger. På et offisielt besøk som dette er det vel så viktig å ta med seg innsikt om samfunnsforholdene i landene man besøker. Gjennom samtalene vi har hatt med søramerikanske politikere og myndigheter har jeg fått flere nyttige innspill som jeg vil ta med meg hjem, blant annet betydningen av historiske og sosiale utfordringer som går langt tilbake i tid. Lærdommen og erfaringsutvekslingen går så avgjort begge veier, sier stortingspresidenten. For ytterligere kommentarer, kontakt sekretariatsleder Mona Mortensen Krane, tlf. 98449796.

Tags:

Multimedia

Multimedia