Pakker med nødhjelp 2


Personell fra Strømmestiftelsen sammen med den lokale partnere i Batticaloa klargjør materiell og nødhjelpspakker for utsending til flodbølgeofrene i området.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning