Feilaktig om driftskostnader i innsamlingsorganisasjoner: Strømmestiftelsen klager avisen Vårt Land inn for Pressens Fa

Dato: 28. januar 2004 Feilaktig om driftskostnader i innsamlingsorganisasjoner: Strømmestiftelsen klager avisen Vårt Land inn for Pressens Faglige utvalg. I en artikkel i Vårt Land som omhandler driftskostnader til frivillige utviklingsorganisasjoner med fadder eller adopsjonsordning som en vesentlig del av organisasjonens økonomiske grunnlag, kommer Strømmestiftelsen feilaktig og dermed svært dårlig ut. Strømmestiftelsen mener Vårt Land ikke har lagt vesentlig vekt på saklighet i innhold og presentasjon av saken. Artikkelen kommer med påstander det i følge Strømmestiftelsen ikke er dekning for. Strømmestiftelsen vil hevde at organisasjonenes måte å føre regnskap på ikke er sammenlignbare dersom en ikke velger å følge Innsamlingskontrollens oppsett for regnskapsføring: - Misjonsalliansen, som ikke er medlem i Innsamlingskontrollen, har etter det vi kan lese av regnskapet sin egen, ikke-transparente måte å føre regnskap på. Denne kan ikke direkte sammenlignes med måten for eksempel Strømmestiftelsen og SOS-barnebyer fører regnskapene på. Vi bruker et begrepsapparat som er definert av Innsamlingskontrollen. Denne avklaringen burde Vårt Land bidratt til, sier markedssjef Lars-Ivar Gjørv. Strømmestiftelsen ber Pressens Faglige Utvalg vurdere oppslaget i Vårt Land med utgangspunkt i Vær Varsom-plakatens paragrafer 4.1, 4.4. og 4.13. som bl.a. poengterer kravet til saklighet og avisens plikt til å rette opp feil og evt. beklage og dermed begrense skadeomfanget. Innsamlingskontrollens etiske råd Strømmestiftelsen har også klaget inn Misjonsalliansen med utgangspunkt i samme oppslag. Misjonsalliansen er klaget inn for Innsamlingskontrollens etiske råd. Det er Misjonsalliansens bruk av tall og prosentsatser i sin markedsføring som er bakgrunnen: - Misjonsalliansen, som ikke er medlem i Innsamlingskontrollen, har selvsagt juridisk sett lov til å sette opp regnskapet slik de selv vil. Men når organisasjonens egne definisjoner blir brukt som en plattform for å påstå at de har langt lavere kostnadsprosent enn for eksempel Strømmestiftelsen, blir det galt, sier generalsekretær Øistein Garcia de Presno i Strømmestiftelsen. For mer innformasjon: Generalsekretær Øistein Garcia de Presno: + 47 90 53 76 77 Markedssjef Lars-Ivar Gjørv: + 47 90 06 39 98 Pressekontakt Egil Mongstad: + 47 95 28 93 94 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00540/wkr0002.doc Vedlegg_1 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00540/wkr0003.doc Vedlegg_2 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00540/wkr0004.pdf