Nødjhelpsarbeidet i gang på Sri Lanka

PRESSEMELDING Nødhjelpsarbeidet i gang Strømmestiftelsen har frem til nå samlet inn nærmere fire millioner kroner til arbeid blant ofrene etter flodbølgekatastrofen på Sri Lanka. Strømmestiftelsen er nå sterkt engasjert i ni distrikt, fra Trincomalee på nordøstkysten og videre langs hele kysten til Colombo, med å formidle nødhjelp til den flodbølgerammede befolkningen. I alt er vi nå inne i 16 områder i disse ni distriktene med nødhjel. Arbeidet skjer gjennom våre lokale samarbeidspartnere på Sri Lanka og omfatter mat, medisiner, klær og nødvendige husholdningsartikler. I tillegg er det satt i gang et stort arbeid med vannrensing. Til sammen er det et behov for å rense 4000 brønner i områdene Strømmestiftelsen er involvert i. Frem til i dag er det gjennom våre operasjoner gitt nødhjelp til 9000 familier. I løpet av kort tid vil dette tallet øke til 30 000 familier. Varene blir distribuert gjennom våre lokale samarbeidspartnere og kjøpt lokalt. De siste rapportene fra våre medarbeidere på Sri Lanka forteller om 30 196 døde. 91 059 hjem er totalt borte, og at ytterligere 24 942 er delvis ødelagte. Strømmestiftelsens vil i de kommende ukene fortsette arbeidet med å gi nødhjelp. I denne fasen vil vi også tilby ”cash for work” noe vi tror vil være med å motivere lokalbefolkningen til å ta del i gjenoppbyggingen av sine egne hjem og lokalsamfunn. Videre vil arbeidet gradvis bli dreiet fra nødhjelp til rehabilitering, for deretter å legge til rette for en mer langsiktig og bærekraftig utvikling med sikte på å rehabilitere de mange lokalsamfunnene som er berørt. I tråd med Strømmestiftelsens strategier for lokal mobilisering har vi også engasjert 20 frivillige studenter fra School of Social Work i Colombo, som nå arbeider sammen med våre partnere. For mer informasjon Fungerende markedssjef Svein Hjorthaug 90952292 Pressekontakt Egil Mongstad: 95289394 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=828&lang=NO Nødhjelpspakker lasets og kjøres ut til flodbølgeofre i Batticaloa på østkysten av Sri Lanka. http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=829&lang=NO Personell fra Strømmestiftelsen sammen med den lokale partnere i Batticaloa klargjør materiell og nødhjelpspakker for utsending til flodbølgeofrene i området.

Multimedia

Multimedia