Pressemelding: Budsjettforlik om skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2005 har regjeringen har fått fullt gjennomslag for at ordningen med skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner øker fra 6000 til 12 000 kroner i året.

Da ordningen med skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner ble innført resulterte det en merkbar økning i gaveinntektene til Strømmestiftelsen. - Dette er en seier for det frivillige Norge. Regjeringen viser her at de tar frivillighetsarbeidet i Norge på alvor, sier markedssjef i Strømmestiftelsen Lars-Ivar Gjørv. Han er svært glad for vedtaket som vil bety økte gaveinntekter til arbeidet Strømmestiftelsen driver og som igjen vil føre til mer utvikling i sør for gavene vi mottar til arbeidet vårt. For mer informasjon: Markedssjef Lars-Ivar Gjørv – tel. 900 63 998 Skippergata 3 Postboks 414 4664 Kristiansand postkrs@stromme.org www.stromme.org Org.nr.: 952 002 139 Gavekto.: 6319.07.62000