Norske universiteter har valgt Sun for datalagring til NorStore

(Oslo, 28. mai 2008) Sun Microsystems har vunnet kampen om å levere lagringssystemene til NorStore. Løsningen skal benyttes i etableringen av en ny nasjonal infrastruktur for langtidslagring av forskningsdata.

– Vi er meget stolte over å ha lagt frem det beste tilbudet på denne svært store og viktige kontrakten. NorStore har en unik stilling i Norge og vi er svært glade for at de gikk for vår løsning, sier administrerende direktør i Sun Microsystems, Knut Alnæs. Sun forventer å levere for mer enn 10 mkr. i datalagring under avtalen.

– Feltet var meget sterkt, men etter en helhetsvurdering, hvor både pris og kvalitet veide inn, fremstod tilbudet fra Sun Microsystems som det beste valget. Den store kapasiteten i de nye lagringssystemene vil særlig komme klimaforskere og fysikere til gode, men de vil også være nyttige for forskere innenfor andre grener av vitenskap, sier Jacko Koster, prosjektleder ved UNINETT Sigma. UNINETT Sigma har det operative ansvaret for NorStore som omfatter felles datalagring for NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Med den nye infrastrukturen vil geografi ikke lenger spille noen avgjørende rolle. Selv om lagringsenhetene fra Sun vil være lokalisert ved universitetene i Oslo og Trondheim så er de tilgjengelige via nettverk for forskere ved universitetene, høyskolene og forskningsinstitusjoner over hele landet. Sun skal i første omgang levere hele 1.700 TeraByte med lagringskapasitet. Gjennom NorStore-prosjektet vil det etableres frittstående lagringsbaser for avanserte vitenskapelige data og beregninger. Kapasitetsbehovet for lagring av forskningsdata øker svært raskt, særlig innenfor naturvitenskap.

En særlig fordel ved den nye infrastrukturen er at selve lagringsbasene fristilles fra andre deler av infrastrukturen, blant annet fra regnemaskinene. Tidligere måtte de lokalt lagrede datasamlingene flyttes regelmessig, for eksempel dersom en regnemaskin skulle byttes ut. Fristillingen av lagringsbasene er også et viktig ledd i arbeidet med å gjøre internasjonal forskning lettere, hvor det er stort behov for rask og effektiv utveksling av datamateriale.

Løsningen er basert på SUN Microsystems StorageTek 6540. Initiell leveranse til NorStore består av ti rack enheter, som hver rommer 192 stykk 7200rpm SATA II disker. Hver disk leverer en kapasitet på 1 TB.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Knut Alnæs, Administrerende direktør. Sun Microsystems AS
Tel: +47 23 36 96 03
Mobil: +47 975 39 307
E-post knut.alnaes@sun.com


Fakta om Norwegian Data Storage Infrastructure (NorStore)

NorStore er et prosjekt under Norges Forskningsråds forskningsprogram eVITA. NorStore ble startet i juni 2007 og ble bevilget 11,2 millioner NOK. Prosjektets formål er å etablere en nasjonal infrastruktur for håndtering og lagring av store mengder forskningsdata. NorStore er et bredt og nasjonalt samordnet prosjekt som involverer UNINETT, samt de fire universitetene UiO, UiB, UiT og NTNU.

Lagringsressursene fra den første anskaffelsesrunden tas i bruk i første halvdel av 2008. Oppgradering av infrastrukturen er planlagt å skje minst en gang per år, ved å utvide lagringskapasiteten og tilføre nye ressurser.

For mere info om NorStore se www.norstore.no

Om Sun Microsystems
Sun Microsystems utvikler produkter og teknologier som driver frem utviklingen av internett. Basert på vår visjon «The Network is the Computer» har Sun ledet an i innovasjon med teknologier som Java, Solaris og SPARC. Sun fremstår i dag som den ledende aktøren bak Fri Programvare med kjente prosjekter som OpenOffice, MySQL, OpenSolaris, Java og Glassfish. Sun i Norge består av 135 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. For mere informasjon om Sun se: www.sun.com

Multimedia

Multimedia