ECB:s månadsrapport juni 2008

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin månadsrapport Monthly Bulletin för juni 2008.

Den svenska versionen av rapporten publiceras vid samma tidpunkt på Riksbankens webbplats (www.riksbank.se) och finns att ladda ned under rubriken Press & publicerat/Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)/ECB:s månadsrapport.

Riksbanken översätter fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska. Dessa är rapporterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt. Sedan september 2004 föreligger rapporten endast i en webbversion.

Abonner

Dokumenter og linker