SWECOs kjøp av Statkraft Grøner er gjennomført

SWECOs kjøp av Statkraft Grøner er gjennomført SWECO sluttførte 1. september kjøpet av det norske konsulentselskapet Statkraft Grøner som har 340 ansatte. Gjennom dette kjøpet blir SWECO et av de ledende tekniske konsulentselskap i det norske markedet. Den tidligere hovedeieren Statkraft SF får etter kjøpet 2,3 % av aksjene i SWECO. SWECO har ervervet 92 % av aksjene i Statkraft Grøner fra energiselskapet Statkaft SF. De resterende aksjene eies av ansatte i Statkraft Grøner. I forbindelse med oppkjøpet har SWECO, som en del av kjøpesummen, overdratt til sammen 340 000 egne B-aksjer til Statkraft SF. Dette utgjørde hele SWECOs beholdning av tilbakekjøpte aksjer. Statkraft SF kommer etter overdragelsen til å eie 2,3 % av kapitalen og 1,1 % av antall stemmer i SWECO AB. Statkraft Grøner hadde i 2002 en omsetning på 320 MNOK. Selskapet har 340 ansatte på syv steder i Norge og et 20-talls konsulenter i Gøteborg og Stockholm i datterselskapet Gröner Veritech. Statkraft Grøner tilbyr hovedsakelig tjenester innenfor områdene miljø, samferdsel, energi, industri og bygg. Selskapet driver også internasjonal virksomhet og har kontrakter i Mellom-Amerika, Asia og Afrika. SWECOs nåværende virksomhet i Norge består av konsulentselskapet Theorells som driver med installasjonsoppdrag og SWECO Samfunnsteknikk som har spesialisert seg på transport og anlegg samt vann og miljø. SWECOs virksomhet i Norge drives fra fem regionkontor. Målsetningen er å integrere denne virksomheten med Statkraft Grøner. Etter kjøpet av Statkraft Grøner vil SWECOs samlede virksomhet i Norge får en omsetning på 400 MNOK og ca. 450 ansatte. SWECO er Sveriges største konsulentselskap med solid kompetense innen teknikk, miljø og arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO er notert på O-listan på Stockholmsbørsen. For ytterligere informasjon: Wigon Thuresson, adm. direktør og konsernsjef i SWECO, tfn +46 734 12 66 02, +46 8 695 60 00 Dag M. Solberg, adm. direktør i Statkraft Grøner, tfn +47 67 12 80 00 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00590/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker