Joacim Lorentsson ny leder i SWIRA

Joacim Lorentsson, nordisk salgssjef i Kuka Nordic AB, er valgt som leder for Swedish Industrial Robot Association (Swira).

– Det er både en ære og en inspirasjon å bli vist denne tilliten og å få lede foreningens arbeid framover, sier Joacim Lorentsson. 

Swiras agenda er klar og tydelig, konstaterer han. Den tar utgangspunkt i det faktum at spredning og riktig bruk av industriroboter er nødvendig for å beholde en sterk økonomi og god konkurransedyktighet i svensk industri.  I dag gir også roboter flere muligheter enn tidligere.

– Blant annet er det med dagens flerfunksjonsroboter og standardiserte programvare ofte lønnsomt også for mindre bedrifter med kortere produksjonsserier å investere i robotløsninger, sier Joacim Lorentsson.

Blant de konkrete aktivitetene foreningen planlegger, er en robotkonferanse i november 2015.

– Vi arrangerte en konferanse i 2013, og responsen var så positiv at det var naturlig å gjøre det på nytt til høsten igjen, fastslår Joacim Lorentsson.

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte:

Telefon: +46 31 726 62 69
Mobil: +46 708 32 70 69
E-post: joacim.lorentsson@kuka.se


About SWIRA:
The Swedish Industrial Robot Association (SWIRA) is a trade association with the aim to stimulate the development and use of robotics, and to be a unifying forum for stakeholders in the Swedish robotic automation business. SWIRA currently has about 25 members including academic institutions. SWIRA is a member of IFR International Federation of Robotics. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Blant annet er det med dagens flerfunksjonsroboter og standardiserte programvare ofte lønnsomt også for mindre bedrifter med kortere produksjonsserier å investere i robotløsninger.
Joacim Lorentsson