Synnøve Finden utvider og utfordrer med kyllingproduksjon

Synnøve Finden utvider og utfordrer med kyllingproduksjon (Oslo, 10. september) Synnøve Finden overtar aksjemajoriteten i Stjernekylling AS fra nyttår, og utfordrer med det nok en gang de etablerte monopolistene. Stjernekylling vil i løpet av høsten få et nytt merkenavn, og skal fra neste år kapre nok en lønnsom nr 2-posisjon for Synnøve Finden. Synnøve Findens kompetanse på merkevarebygging, og et godt salgs- og distribusjonssystem skal doble markedsandelen til 20 % innen 2008 Stjernekylling er i dag er salgs- og markedsføringsselskap for Trønderkylling AS og Jærkylling AS, og omsetter for om lag 200 millioner kroner. Transaksjonen skjer ved at det opprettes et nytt selskap som overtar Stjernekyllings virksomhet fra og med 1. januar 2005. Synnøve Finden vil ha en 76 % -andel i det nye selskapet med opsjon på å kjøpe ut Trønderkylling AS og Jærkylling AS. Stjernekylling er den eneste frittstående konstellasjonen som har produksjon av hvitt kjøtt, og har en i dag 10 %-markedsandel. Stjernekylling har pr dags dato 25 egne leverandører, og øker nå med ytterligere 10-12 stk. I tillegg har man leveranser fra markedslederen. Administrerende direktør i Stjernekylling, Torfinn Pryts Higdem, blir daglig leder for det nye selskapet. Han har tidligere erfaring som salgs- og markedsdirektør i nettopp Synnøve Finden. -Med Synnøve Findens kompetanse på merkevarebygging og godt utbygde salgs- og distribusjonssystem, skal vi doble vår markedsandel til 20 % i løpet av 2008, sier Pryts Higdem. Hvit kjøtt er en av de raskest voksende kategoriene innen kjøtt, med årlig vekst på mellom 5-10 %. Administrerende direktør i Synnøve Finden, Dag Swanstrøm, følger sin uttalte strategi om å ta lønnsomme nr 2-posisjoner i monopoliserte markeder. - Nå utvider vi virksomheten vår ytterligere for å få flere ben å stå på, og for å møte offensivt den liberalisering vi ser kommer på alle viktige næringsmidler som følge av blant annet WTO, sier Swanstrøm. Synnøve Finden har gjennom det siste året vokst som næringsmiddelkonsern gjennom en rekke avtaler innen både osteproduksjon og påsmurtvirksomheten. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Dag Swanstrøm, adm. direktør i Synnøve Finden ASA. Mobil: 93 48 15 00, eller Torfinn Pryts Higdem, Stjernekylling AS, Mobil: 990 44 876 Synnøve Finden ble etablert i 1928 og har rundet 76 år til tross for et langt liv i skyggen av sterke monopolkrefter. I 1987 overtok Dag Swanstrøm bedriften, og i 1994 signaliserte regjeringen at man ønsket konkurranse i meierinæringen. Kampen mot monopolet startet for alvor. Fra 1995 til 2003 økte omsetningen fra 11 til 630 millioner kroner. Driftsresultatet i 2002 viste 22 millioner kroner, og var således det dobbelte av omsetningen syv år tidligere. I 2000 hadde varemerket "SYNNØVE" oppnådd en merkekjennskap på over 90 prosent. Synnøve Finden er notert på Oslo Børs (ticker: SFM). Se også www.synnove.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner