ELCON Finans velger Song Networks

ELCON Finans velger Song Networks Dato 30.06.2004 Song Networks AS har fått ELCON Finans som ny kunde. Song skal levere en helhetlig dataløsning på nordisk plan. Kontraktsperioden løper over 5 år og har en samlet verdi på ca. 15 millioner kroner. ELCON Finans har i dag 20 regionskontorer med forretningsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Kontrakten omfatter leveranse av et nordisk datanett basert på Song Networks IP-VPN med Quality of Service. Song Networks leverer en Service Level Agreement på høyt kvalitetsmessig nivå, hvor garantert oppetid og responstid er viktige kriterier. - Song Networks vant kontrakten i skarp konkurranse med andre tilbydere, på bakgrunn av sin status som en nordisk helhetstilbyder med løsninger i henhold til våre svært strenge krav til funksjonalitet og sikkerhet. I tillegg har Song Networks et fleksibelt og skalerbar nettverk, sier Karl Egil Stubsjøen, IT direktør i ELCON Finans. - Bank- og finansinstitusjoner stiller meget sterke krav til sikkerhet, stabilitet og ikke minst funksjonalitet fra sine leverandører. Vår leveranse er gjennomtenkt og gjennomførbar. Avtalen med ELCON Finans er således spesielt viktig for oss som leverandør av avanserte, kvalitative løsninger til bedriftsmarkedet i Norge og Norden, uttaler administrerende direktør Ketil Kivedahl i Song Networks. For mer informasjon, kontakt: Ketil Kivedahl Karl Egil Stubsjøen administrerende direktør Song Networks IT direktør ELCON Finans Direkte: 21 50 24 50 Direkte: Mobil: 400 00 450 Mobil: E-post: ketil.kivedahl@songnetworks.no E-post: Om Song Networks Tidligere Tele 1 Europe (Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks er en raskt voksende data-, internett-og teleoperatør med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Selskapet leverer bredbåndsløsninger innen data, internett og telefoni til store og mellomstore bedrifter i Norden. Song Networks er den eneste nordiske data-, Internett- og teleoperatøren som investerer i lokale aksessnett med bredbåndskapasitet. Selskapet bygger nettverk i 80 av de største byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som vil utgjøre ett av Europas raskeste nett med en innledende kapasitet for kundene på opptil 1 gigabit. Selskapet ble grunnlagt i 1995 og har rundt 850 ansatte. Song Networks har hovedkontor i Stockholm og 24 lokalkontor i Norden. For ytterligere informasjon se www.songnetworks.net. Denne pressemeldingen inneholder uttalelser om fremtiden, såkalte "forward-looking statements" i følge aksjeloven i USA. Disse uttalelsene baserer seg på gjeldende forventninger fra ledelsen i Song Networks Norge og kan være gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan innebære at den faktiske utviklingen varierer sterkt fra de opprinnelige forventningene. Disse risiki kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende faktorer: begrensende reguleringer, teknologisk- eller konkurransemessing utvikling, nedgang i etterspørsel etter selskapets varer og tjenester, manglende evne til i rett tid å utvikle, lansere og markedsføre ny teknologi, produkter og tjenester, prispress fra konkurrenter, uforutsigbare konstruksjonsforsinkelser, systemfeil, driftsstopp, serviceavbrudd eller redusert tilbud til kunder. For nærmere informasjon om slike risiki og usikkerhetsfaktorer som påvirker selskapets virksomhet, se Song Networks Holding ABs rapporter som kontinuerlig leveres til U.S. Securities and Exchange Commission sammen med selskapets årsrapporter (formular 20-F) og øvrige rapporter (formular 6-K). Om ELCON Finans ELCON Finans AS er et heleiet selskap i det børsnoterte finanskonsernet Gjensidige NOR ASA, og er Norges største finansieringsselskap målt i forvaltning. Gjennom 15 kontorer tilbyr ELCON Finans et bredt spekter av finansprodukter både til næringslivet og til privatpersoner, og er markedsleder innen equipmentleasing, bilfinansiering og factoring. ELCON Finans er representert med egne virksomheter i Danmark (equipment finansiering) og Sverig (Bilfinansiering og equipment finansiering). Selskapet kjennetegnes av sterk markedsorientering, og er med en forvaltningskapital på 24,3 mrd. og 468 ansatte ett av de større resultatområdene i finanskonsernet Gjensidige NOR. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20040630BIT21580/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker