Forlik mellom Song Networks og Telenor Mobil

Forlik mellom Song Networks og Telenor Mobil Dato 30.06.2004 Oslo, 11. september 2003: Song Networks AS og Telenor Mobil AS har inngått forlik i saken vedr. en markedsstøtteavtale mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Forliket innebærer at Telenor Mobil betaler Song Networks 8 millioner kroner som fullt og endelig oppgjør for det erstatningskrav Song har fremmet for årene 1999 og 2000. Song Networks fremmet i tingretten et erstatningskrav, fastsatt etter rettens skjønn, relatert til markedsstøtteavtalen mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Det ble presentert ulike beregningsmåter som konkluderte med beløp på noen titalls millioner kroner. Ved Oslo tingretts dom av 25. mars 2003 ble Telenor Mobil frifunnet. Song Networks har anket saken inn for lagmannsretten. Rettssaken gjelder en periode relativt langt tilbake i tid, og en problemstilling som kun har historisk interesse. Partene har på denne bakgrunn, og av hensyn til ressurskrevende behandling i rettsapparatet valgt å løse saken i minnelighet. Forliket innebærer ingen erkjennelse av ansvar for Telenor Mobil. For mer informasjon, kontakt: Geir Emblem Telenor Mobil AS Rådgiver Informasjonssjef Direkte: 21 50 21 71 Sigurd Sandvin Mobil: 400 00 171 Mobil 905 21 100 E-post: geir.emblem@songnetworks.no Om Song Networks Tidligere Tele 1 Europe (NASDAQ: SONW, Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks er en raskt voksende data-, internett-og teleoperatør med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Selskapet leverer bredbåndsløsninger innen data, internett og voice til store og mellomstore bedrifter i Norden. Song Networks er den eneste nordiske data-, internett- og teleoperatøren som investerer i lokale aksessnett med bredbåndskapasitet. Selskapet bygger nettverk i 80 av de største byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som vil utgjøre ett av Europas raskeste nett med en innledende kapasitet for kundene på opptil 1 gigabit. Selskapet ble grunnlagt i 1995 og har rundt 1.200 ansatte. Song Networks har hovedkontor i Stockholm og 24 lokalkontor i Norden. For ytterligere informasjon se www.songnetworks.net. Denne pressemeldingen inneholder uttalelser om fremtiden, såkalte "forward-looking statements" i følge aksjeloven i USA. Disse uttalelsene baserer seg på gjeldende forventninger fra ledelsen i Song Networks Norge og kan være gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan innebære at den faktiske utviklingen varierer sterkt fra de opprinnelige forventningene. Disse risiki kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende faktorer: begrensende reguleringer, teknologisk- eller konkurransemessing utvikling, nedgang i etterspørsel etter selskapets varer og tjenester, manglende evne til i rett tid å utvikle, lansere og markedsføre ny teknologi, produkter og tjenester, prispress fra konkurrenter, uforutsigbare konstruksjonsforsinkelser, systemfeil, driftsstopp, serviceavbrudd eller redusert tilbud til kunder. For nærmere informasjon om slike risiki og usikkerhetsfaktorer som påvirker selskapets virksomhet, se Song Networks Holding ABs rapporter som kontinuerlig leveres til U.S. Securities and Exchange Commission sammen med selskapets årsrapporter (formular 20-F) og øvrige rapporter (formular 6-K). ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/12/20040630BIT21600/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker