Grenlandskommuner valgte Song Networks

Grenlandskommuner valgte Song Networks Song Networks skal levere et felles datanettverk til kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble. Avtalen har en varighet på fire år, med rett til ett års forlengelse, og en verdi på over 15-17 millioner kroner i fireårsperioden. Datanettverket fra Song Networks knytter 180 kommunale lokaler sammen i ett nettverk. De tre kommunenes sammenknyttede administrasjonssentra får 100 mbs samband mellom kommunene og felles Internettaksess. Det fremtids-rettede nettverket leveres med hastigheter fra 2 til 100 mbs. Den betydelige økte båndbredden internt i hver kommune tar høyde for fremtidige behov og utvikling av teknisk infrastruktur med blant annet fibertilknytning til en rekke skoler. Utbyggingsprosjektet er blant annet støttet av Høykom, som har gått inn med midler for å bedre infrastrukturen til og datatilbudet på skolene. Disse har i tillegg egne elevnett, som går utenom kommunens felles løsninger. Porsgrunn, Bamble og Skien har lang tradisjon på interkommunalt samarbeid. Der det er mulig forsøker de å velge like løsninger. Avtalen med kommunene ble vunnet i skarp konkurranse med fem andre aktører. - Av tilbudsleverandørene var Song Networks den som best oppfylte våre tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget. Selskapet leverte bl.a. et godt tilbud relatert til pris og kostnader i forhold til hastighet/ytelse. I arbeidet med å velge ny nettleverandør var det også viktig å få et godt tilbud internt i kommunen, og samtidig styrker denne løsningen det samarbeidet vi allerede har på IKT-siden i våre tre kommuner, sier innkjøpsleder Rune Hagøy i Bamble kommune. Det er Kommunenett Grenland som vil forvalte driften av løsningen. - Vi har hatt et samarbeid på IT-området siden 1996. Vi startet i det små og har etter hvert samarbeidet på større og større prosjekter, og tettere integrering mellom kommunene. Det nettet vi nå får er mindre sårbart og øker/bedrer mulighetene for fjerndrift av de ulike delene av anlegget. Da vil vi i enda større grad nyte godt av spisskompetansen som finnes i hver kommune, sier Dag Sagafos. Han er for øyeblikket leder av styringsgruppen i Kommunenett Grenland. - Dette er en type løsning som vi har erfaring med fra prosjektet Det Digitale Distriktsagder, hvor vi samlet hele 18 kommuner og en fylkeskommune. Interkommunale samarbeid som dette er kostnadsbesparende for den enkelte kommune, felles datanettverk øker samhandlingen mellom dem og gjør det mulig med store løft innenfor datakommunikasjon som den enkelte kommune ikke hadde hatt mulighet til alene. Vi forstår offentlig sektors behov meget godt. Med vår strategi om å levere best pris i forhold til ytelse er vi en preferert samarbeidspartner for denne type virksomheter, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i Song Networks. For mer informasjon, kontakt: Ketil Kivedahl Administrerende direktør Song Networks Direkte: 21 50 24 50 Mobil: 400 00 450 E-post:ketil.kivedahl@songnetworks.no Rune Hagøy Innkjøpsleder Bamble kommune Telefon: 35 96 50 00 E-post:postmottak@bamble.kommune.no Om Song Networks (Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks er en totalleverandør av data- og telekommunikasjon til næringslivet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Song Networks er den eneste nordiske data- og teleoperatøren som investerer i lokale aksessnett med bredbåndskapasitet. Selskapet bygger nettverk i 80 av de største byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som utgjør ett av Europas raskeste nett med en innledende kapasitet for kundene på opptil 1 gigabit. Selskapet ble etablert i 1995 og har rundt 850 ansatte i Norden og 120 i Norge. Song Networks har hovedkontor i Stockholm og 24 lokalkontor i Norden. Ketil Kivedahl er administrerende direktør i Song Networks, Norge. For ytterligere informasjon se www.songnetworks.net. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040112BIT00950/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040112BIT00950/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker