Pressemelding TDC Song lanserer IP-telefoni for SMB-markedet

5. desember 2005 OSLO, 5. desember 2005 – TDC Song lanserer nå produktet All@IP, som innebærer IP-telefoni og Internett på samme aksess. Dette er den første IP-telefoniløsningen som dekker behovet for SMB-bedrifter. Produktet gir gratis tellerskritt i Norge.

– Dette produktet er skreddersydd for de mindre bedriftene. Dette er et en-kelt produkt som tar ut kostnad synergier. Nå kan endelig de mindre bedrifte-ne også dra nytte av besparelsene som ligger i bruk av nåtidens telefoniløs-ninger, sier adm. direktør Ketil Kivedahl i TDC Song. All@IP er et kombi-produkt med IP-telefoni og Internett i samme aksess. Ved å ha alt på en aksess sikres dynamisk bruk av kapasiteten, og man trenger kun ett abonnement for både telefoni og Internett. Produktet er skreddersydd for bedrifter med opp til 50 ansatte. All@IP gir gratis tellerskritt på fasttelefo-ni i Norge. Benytter eksisterende utstyr Overgang til IP-telefoni har for mange vært ensbetydende med tunge investe-ringer i nytt utstyr, som telefoner og IP hussentraler. Med All@IP slipper man dette, da TDC Song tilbyr tjenesten med tradisjonelle ISDN telefonigrense-snitt. – Brukerne kan dermed utnytte de gode sidene ved ny teknologi uten å ta de tunge investeringene. Dette gir frihet til selv å styre utfasingen av eksisteren-de telefoniutstyr. I tillegg tilbyr vi et høykvalitets Internettprodukt med til-leggstjenester som e-post, spamfilter og virusvask, sier Kivedahl. For mer informasjon, kontakt: Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC Song Telefon: +47 21 50 24 50 Mobil: +47 40 000 450 E- post: ketil.kivedahl@tdcsong.no TDC Song Sandakerveien 130 Postboks 4600 Nydalen 0405 Oslo Tel. 21 50 21 00 Fax 21 50 21 51 Internet: tdcsong.no TDC Song, tidligere TDC Norge og Song Networks, er et datterselskap av TDC som er Danmarks ledende telekommunikasjonsleverandør med en årlig omsetning på ca DKK 44 mrd (2004). TDC Song er en nordisk data- og tele-leverandør som tilbyr virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger over egen infrastruktur i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Spisskompetansen vår ligger i primærtjenestene IP VPN og Internett Aksess. Til konkurransedyk-tige priser med vekt på tjensteytelse, kobler vi våre kunder til TDC Songs DSL- og fibernett som har Nordens beste dekning. For mer informasjon se www.tdcsong.no eller www.tdcsong.com

Abonner