Pressemelding TDC Song valgt som telefonileverandør til Rikstrygdeverket

OSLO, 22. august 2005 – Rikstrygdeverket har valgt TDC Song som leverandør av telefonitjenester for fast og mobilt nett. Avtalen har en totalverdi på rundt 45 millioner kroner og går over to år, med mulig-het til to års forlengelse.

– Offentlig sektor er en av våre viktigste satsningsområder. Denne avtalen er en bekreftelse på at vi kan levere omfattende og fremtidsrettede løsninger til det offentlige. For oss er dette en meget viktig strategisk avtale, sier adm. di-rektør Ketil Kivedahl i TDC Song. Avtalen innebærer at TDC Song skal håndtere alle telefonitjenester til Riks-trygdeverket - inkludert alle enheter i trygdeetaten. Etaten består av rundt 529 enheter og har opp mot 9.000 ansatte. Avtalen inkluderer trafikk, abon-nement, utstyr og service. I tillegg skal TDC Song levere en bredbåndsløsning for bruk til blant annet videokonferanser. Med denne avtalen vil Rikstrygde-verket få en moderne og fremtidsrettet løsning. Moderne kundeportal En viktig del av avtalen er en web-basert kundeportal, som gir mulighet for direkte samhandling mellom partene. Kundeportalen inkluderer tjenester som fakturering, innkjøp, opplysningstjeneste og feilmeldinger. Dette sikrer en tett dialog mellom Rikstrygdverket og TDC Song. Den totale løsningen vil være ferdig implementert i løpet av oktober. – Rikstrygdeverket er en av de største etatene i Norge, og vi føler at denne kontrakten nok en gang viser tillit til oss som leverandør. TDC Song vil levere mesteparten av tjenestene i eget nett, og vi kunne derfor tilby meget konkur-ransedyktige betingelser, sier Kivedahl. For mer informasjon, kontakt: Ketil Kivedahl, adm. direktør TDC Song Telefon: +47 21 50 24 50 Mobil: +47 40 000 450 E- post: ketil.kivedahl@tdcsong.no TDC Song, tidligere TDC Norge og Song Networks, er et datterselskap av TDC som er Danmarks ledende telekommunikasjonsleverandør med en årlig omsetning på ca DKK 44 mrd (2004). TDC Song er en nordisk data- og tele-leverandør som tilbyr virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger over egen infrastruktur i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Spisskompetansen vår ligger i primærtjenestene IP VPN og Internett Aksess. Til konkurransedyk-tige priser med vekt på tjensteytelse, kobler vi våre kunder til TDC Songs DSL- og fibernett som har Nordens beste dekning. For mer informasjon se www.tdcsong.no eller www.tdcsong.com