Song Networks leverer datanettverk og telefoni til 18 distriktskommuner i Agder

Song Networks leverer datanettverk og telefoni til 18 distriktskommuner i Agder Dato 30.06.2004 Song Networks skal levere et datanett som knytter sammen 3 fylkesregioner i et høyhastighetsnett med felles knutepunkt i hver region. Kontrakten har en varighet på 3 år, og en total verdi på minimum 20 millioner kroner. De 18 kommunene sikres nå et topp moderne høyhastighetsnettverk som omfatter samtlige kommunesentra. Kontraktens minimumsverdi er 20 millioner kroner over 3 år, og inkluderer opsjoner på bredbåndstilgang til videregående skoler og telefoni til kommuneadministrasjonene. - Avtalen er et meget godt eksempel på at det er mulig å få til lønnsom bredbåndsutbygging i distrikts-Norge gjennom samarbeid mellom det offentlige og det private næringsliv. For Song Networks representerer det offentlige en stabil og viktig samarbeidspartner i vår målsetning om å tilby bredbåndstjenester til hele det norske bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør i Song Networks, Ketil Kivedahl. - Song Networks vant avtalen i konkurranse med flere sterke leverandører, deriblant Telenor. Songs mulighet til å levere avanserte og fleksible løsninger, kombinert med lokal tilknytning gjorde at de tidlig skilte seg ut som en attraktiv tilbyder. Løsningen åpner for ytterligere økonomiske besparelser for det offentlige og bedre tjenestetilbud for regionens innbyggere, uttaler Knut Dannevig, leder av styringsgruppen for Det Digitale Distriktsagder. For mer informasjon, kontakt: Ketil Kivedahl administrerende direktør Song Networks Direkte: 21 50 24 50 Mobil: 400 00 450 E-post: ketil.kivedahl@songnetworks.no Om Song Networks Tidligere Tele 1 Europe (Stockholm Stock Exchange: SONW) Song Networks er en raskt voksende data-, internett-og teleoperatør med virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Selskapet leverer bredbåndsløsninger innen data, internett og telefoni til store og mellomstore bedrifter i Norden. Song Networks er den eneste nordiske data-, Internett- og teleoperatøren som investerer i lokale aksessnett med bredbåndskapasitet. Selskapet bygger nettverk i 80 av de største byene i Norden. Aksessnettene er koblet sammen gjennom et langdistansenettverk som vil utgjøre ett av Europas raskeste nett med en innledende kapasitet for kundene på opptil 1 gigabit. Selskapet ble grunnlagt i 1995 og har rundt 850 ansatte. Song Networks har hovedkontor i Stockholm og 24 lokalkontor i Norden. For ytterligere informasjon se www.songnetworks.net. Denne pressemeldingen inneholder uttalelser om fremtiden, såkalte "forward-looking statements" i følge aksjeloven i USA. Disse uttalelsene baserer seg på gjeldende forventninger fra ledelsen i Song Networks Norge og kan være gjenstand for risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan innebære at den faktiske utviklingen varierer sterkt fra de opprinnelige forventningene. Disse risiki kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende faktorer: begrensende reguleringer, teknologisk- eller konkurransemessing utvikling, nedgang i etterspørsel etter selskapets varer og tjenester, manglende evne til i rett tid å utvikle, lansere og markedsføre ny teknologi, produkter og tjenester, prispress fra konkurrenter, uforutsigbare konstruksjonsforsinkelser, systemfeil, driftsstopp, serviceavbrudd eller redusert tilbud til kunder. For nærmere informasjon om slike risiki og usikkerhetsfaktorer som påvirker selskapets virksomhet, se Song Networks Holding ABs rapporter som kontinuerlig leveres til U.S. Securities and Exchange Commission sammen med selskapets årsrapporter (formular 20-F) og øvrige rapporter (formular 6-K). ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/23/20040630BIT21550/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker