TDC leverer samlet datanettverk til Fokus Bank og Danske Bank

Danske Bank konsernet med sitt norske datterselskap Fokus Bank ASA får nå et felles datanettverk med felles tjenester for alle ansatte i både Norge og Danmark. TDC, som allerede er nettverksleverandør for konsernet i Danmark, skal nå ta over etablering, drifting og vedlikehold av hele Fokus Bank sitt datanettverk i Norge. TDC skal knytte sammen alle Fokus Banks 66 kontorer og rundt 1.000 medarbeidere med tilsvarende nettverk i Danske Bank. ”Avtalen med TDC innebærer at vi får redusert våre totale kommunikasjons-kostnader og samkjørt både data, telefoni og bilde i ett og samme nettverk. Løsningen gir oss også betydelig høyere linjekapasitet og større driftssikkerhet”, sier divisjonsdirektør Ottar Skeide i Fokus Bank. Valget av TDC i Norge er gjort etter en omfattende anbudsprosess i regi av Danske Bank, og TDC var den leverandøren som ga oss best balanse mellom tjenesteinnhold, kvalitet og pris. TDC i Norge er ansvarlig for den samlede drift og vedlikehold av nettets norske del, og vil også være leverandør av den nødvendige linjekapasiteten til den norske delen. Avtalen er ettårig med opsjon på forlengelse. ”Integreringen av konserner på tvers av de tradisjonelle landegrensene har kommet svært langt, og leveransene av tale- og datakommunikasjonen gjenspeiler dette. TDCs leveranse til Fokus Bank er et eksempel på at en felles satsning mot det nordiske bedriftsmarkedet er rett vei å gå.” Det sier administrerende direktør for TDC i Norge, Ketil Kivedahl ved avtaleinngåelsen. Kivedahl peker på at stadig flere virksomheter kjøper inn kommunikasjons-tjenestene nordisk. Ifølge analyser gjort av IDC utgjør det nordiske tele- og datakommunikasjonsmarkedet omkring NOK 56 mrd. Andelen som kjøpes inn nordisk er i stadig vekst. Dette stiller krav til leverandørene om løsninger på tvers av de tradisjonelle landegrensene. ”Anslag fra McKinsey, gjort for TDC, tyder på at nordiske data/ip-innkjøp har vokst fra NOK 1 mrd i 2002 til nær NOK 2,6 mrd ved utgangen av 2004. Det er dette markedet vi bevisst satser mot,” uttaler Kivedahl

Abonner

Dokumenter og linker