Techstep valgt av Bane NOR

Techstep har, sammen med Telenor, vunnet en femårig rammeavtale med Bane NOR, det norske statseide selskapet for jernbaneinfrastruktur. Techstep og Telenor skal innenfor avtalen levere en løpende mobilløsning til Bane NOR og virksomhetens 4 400 ansatte. Løsningen består av mobiltelefoner med utstyr, håndtering av Telenor-abonnement og tjenester, programvare for kontroll over mobilparken og tilhørende brukskostnader, samt drift- og støttetjenester til Bane NOR og brukerne.                  

«Vi setter pris på at Bane NOR velger å flytte anskaffelse, oppsett og drift av mobilparken til Techstep. Bane NOR er en sentral aktør i det norske samfunnet og stiller høye krav til kontroll, kvalitet og sikkerhet. Vi gleder oss til å bidra til at Bane NOR og de ansatte får en enkel, sikker og driftsstabil mobil hverdag», sier CEO Jens Haviken i Techstep.

Techstep og Telenor ble valgt som leverandør på grunn av selskapenes kombinerte evne til å levere en helhetlig, enkel og kostnadseffektiv løsning for håndtering av mobilparken til Bane NOR.

Telenor, som er avtalepart, vil være mobiloperatør, mens Techstep er operativ ansvarlig forhandler.

«Techstep opplever høy salgsaktivitet om dagen. Denne strategisk viktige avtalen bygger på våre kjerneprodukter, og det er bra at markedet responderer positivt på våre nye, komplette løsninger», sier CEO Jens Haviken i Techstep.

For Techstep har rammeavtalen en estimert totalverdi på opptil 50 millioner kroner over fem år. I tillegg inkluderer avtalen opsjoner om tre års forlengelse med årlig fornyelse.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070

Om Techstep ASA

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techsteps "Mobile as a Service" (MaaS) tilbud er en one-stop-shop løsning som kombinerer mobile enheter (hardware), abonnement & tilkobling, mobil enhetskontroll, drift og support, og tilhørende software, i tillegg til finansiering. MaaS-løsningen gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har ca. 220 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og 620.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Om oss

Techstep posisjonerer seg som en ledende tilrettelegger av den digitale arbeidsplassen i Norden. Techstep leverer maskin- og programvare, mobilabonnement og mobil enhetskontroll som en pakketert tjeneste. Dette gjør det mulig for virksomheter å la de ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 225 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 6.000 kunder og ~658.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no.

Abonner