Mobile Norway eneste reelle utfordrer til duopolet

(Oslo, 15. mars 2011) I dag ble det kjent at Hi3G Access, utbyggingsselskapet til 3 Scandinavia, skrinlegger sine planer om å bygge ut et mobilnett i Norge ved å sende sin norske 3G-lisens i retur til Samferdselsdepartementet. Mobile Norway står dermed igjen som eneste reelle utfordrer til å bygge et nasjonalt mobilnett som kan ta opp konkurransen med Telenor og NetCom sine nett.

- Vi er godt i gang med å bygge ut vårt eget nett og ser med lyst og glød frem til å ferdigstille utbyggingen slik at vi kan utfordre duopolet på likeverdige vilkår. Det vil komme alle norske mobilbrukere til gode fremover. Samtidig registrerer vi at Hi3G velger å trekke sine utbyggingsplaner. Jeg vil ikke spekulere i årsak utover det de selv har kommunisert, men det er klart at dette viser hvor vanskelig det er å være en reell utfordrer i et mobilmarked som er dominert av to så store aktører som Telenor og NetCom, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 Norge.

I perioden 2000-2007 har myndighetene avholdt til sammen tre tildelingsprosesser med sikte på å tildele ledige 3G-konsesjoner. Telenor og NetCom har bygd ut sine mobilnett mens Mobile Norway, som fikk konsesjon i desember 2007, er i gang med utbyggingen av et tredje nasjonalt mobilnett. Hi3G Access Norway AS ble tildelt én 3G-konsesjon i 2003 og planen var at nettet, som opprinnelig skulle dekke boligene til minst 30 prosent av befolkningen i Norge, skulle være ferdig utbygget innen september 2009. Hi3G fikk deretter utsettelse på utbyggingsfristen til 19. mars 2012.

- Stabile og fornuftige rammevilkår er viktig for å bygge ut mobilnett i Norge. Det er ingen hemmelighet at vi er, og har vært, svært uenige i noen av Post- og teletilsynets vedtak når det gjelder blant annet termineringspriser. Termineringspriser er sammen med tilgangspriser og frekvensressurser de viktigste rammevilkårsfaktorene for å bygge ut et fullverdig konkurransedyktig tredje nasjonalt mobilnett. Vi har god tiltro til at de politiske telemyndighetene klarer å se dette i sammenheng og venter spent på myndighetenes beslutninger på disse områdene fremover. Sånn det ser ut nå er det liten tvil om at Mobile Norway er den eneste troverdige aktøren som står igjen som utbygger av et mobilnett som kan bidra til nå Stortingets målsetting om en mer virksom konkurranse i det norske mobilmarkedet, sier Dyrnes.

For mer informasjon:

www.tele2.no

Haakon Dyrnes, administrerende direktør Tele2: 41 31 90 10

Tags: