Norge er annerledeslandet i mobil-Europa

(Oslo, 7. juni 2012) Med unntak av noen få mindre stater, skiller Norge seg negativt fra mobilmarkedene både hos våre nordiske naboer og ellers i Europa når det gjelder konkurranse. Dette har norske myndigheter en unik mulighet til å gjøre noe med i år når premissene for det norske mobilmarkedet 25 år frem i tid skal avgjøres. Dette kommer frem i en ny rapport fra Tele2 Norge som publiseres i dag. 

I Norge har vi kun to nettoperatører med landsdekkende mobilnett mens de fleste land i Europa har hatt tre eller flere i lang tid. Dette er den viktigste årsaken til at Telenor har en langt høyere markedsandel hjemme enn noen av de tidligere televerksmonopolistene i resten av Europa.

- Det er ingen tvil om at vi ligger etter Europa på mange områder, men det betyr ikke at det er for sent. Tvert i mot. Det er en klar politisk målsetting å sikre et tredje landsdekkende mobilnett. Dette vil vi bygge og det vil utligne denne forskjellen. Heldigvis har Norge fremtidsrettede politiske myndigheter som vet hvor viktig 2012 blir, og som legger vekt på konkurranse og langsiktighet til fordel for mobilbrukerne i hele landet, sier administrerende direktør Arild Hustad i Tele2 Norge.

Alle mobiloperatører som ønsker å bygge mobilnett er avhengige av frekvenslisenser, og i høst skal det avholdes auksjon hvor et stort antall frekvenslisenser skal deles ut, blant annet de attraktive ressursene i 800 MHz-båndet som er ledige etter at fjernsynssendingene har blitt digitalisert. Dette vil på mange måter avgjøre fremtiden for norske mobilbrukere. Auksjonen skal legge til rette for å oppnå samfunnsviktige målsettinger som konkurranse, bedre dekning og mobilt bredbånd til alle, og er allerede avholdt i flere europeiske land.

- Både forbrukere og myndigheter vil ha bedre dekning i hele landet, større kapasitet til mobilt bredbånd og mindre sårbare mobilnett. Den sikreste måten å nå disse målene på er å legge til rette for konkurranse. Heldigvis er det ikke noen motsetning mellom å legge til rette for bærekraftig konkurranse og å sikre bedre distriktsdekning og mobilt bredbånd til alle. Det viser også erfaringene fra Europa hvor myndighetene har brukt auksjonen til å utjevne frekvensressursene og lagt til rette for å stimulere konkurransen gjennom sjenerøs behandling av operatør 3 og 4, slik at konkurransen mellom operatørene sikrer best mulig dekning og kapasitet, sier Hustad. 

I Sverige, Tyskland, Frankrike og Spania hvor myndighetene har avholdt frekvensauksjoner har de 3-4 største operatørene fått like mye ressurser, og i Nederland og Storbritannia har myndighetene alt nå reservert frekvensressurser til en fjerde operatør i 800-båndet, mens myndighetene i Irland har satt tak på hvor mye frekvensressurser hver operatør kan inneha. I tillegg har myndighetene i Sverige og Storbritannia avsatt henholdsvis 250 millioner kroner og 1,4 milliarder kroner for å bedre dekningen i distriktene.

For mer informasjon:

Arild Hustad, administrerende direktør Tele2 Norge: 952 41 930

Vedlagte rapport: Rapport Det norske og europeiske mobilmarkedet - nordmenns mobilhverdag

For informasjon om rapporten: mobil 41440595 eller presse.no@tele2.com

Bilder: http://www.tele2.no/bildearkiv.html 

Tags: