NYE TELE2 I NORGE – HVEM – HVA OG HVOR

Den vedlagte informasjonsmeldingen er først og fremst beregnet på deg som arbeider i presse og
kringkasting. Her finner du korte fakta om Tele2 i Norge og våre fire merkenavnselskaper i det
norske telemarkedet. Du finner også kontaktdata til alle i den nye ledelsen.

- Tele2 i Norge er inne i en viktig industriell fase hvor vi bygger et helt nytt mobilnett for å ta opp
kampen mot Telenor. Med et tredje mobilnett vil det bli bærekraftig konkurranse, bedre sikkerhet,
større kapasitet samt mer fokus på innovasjon og kvalitet. Det vil både samfunnet og norske
mobilbrukere være tjent med. Når vi nå sender deg denne lille informasjonspakken er det for at du
lettere og raskere skal kunne skrive eller lage radio/TV om oss når vi er i nyhetsbildet. Og det skal
vi love å være, og vi skal også være tilgjengelige for pressen.


Med hilsen
Arild Hustad, adm.dir. Tele2 Norge

arild.hustad@networknorway.no
Mobil: +47 95 24 19 30


Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte seg i Norge i
1995 har selskapet vært en langsiktig utfordrer til Telenor og etter hvert TeliaSonera. Etter at Tele2
Sverige AB kjøpte opp Network Norway i oktober 2011 har Tele2s norske virksomhet befestet sin
posisjon som den tredje største aktøren i det norske mobilmarkedet, med over 1,1 million kunder.
Tele2 i Norge bygger ut landets tredje mobilnett som per i dag har 45 prosent befolkningsdekning.

Tags:

Dokumenter og linker