Tele2-fondet for barn og unge søker nye støtteprosjekter

(Oslo, 4. mars 2011) I dag lanserer Tele2 Norge et nytt fond for barn og unge i Norge. Tele2-fondet vil i tett samarbeid med våre kunder, facebooktilhengere og en jury bestående av blant annet Erik og Kriss gi støtte til ulike typer positive prosjekter og initiativer for barn og unge i Norge.

Tele2-fondet ble etablert i 2010 sammen med våre kunder. Ideen til fondet er enkel: Vi oppfordrer våre kunder til å bli medlem i Tele2-fondet gjennom å gi 1 krone på fakturaen hver måned, totalt 12 kroner per år. For hver krone kundene gir, matcher Tele2 med 1 krone. Siden oppstart har fondet vokst og teller nå om lag 10 000 medlemmer, som betyr at fondet vokser med 20 000 kroner i måneden. Disse pengene skal bidra til å gjøre hverdagen til mange barn og unge i Norge bedre.

- Tele2-fondet er et av våre samfunnsinitiativer for å skape engasjement sammen med kundene våre. Vi ønsker gjennom fondet å hjelpe barn og unge til å realisere sine drømmer, og vi ønsker å gi noe tilbake til enkeltmennesker, organisasjoner og foreninger som gjør en ekstra innsats for barn og unge i Norge. Ambisjonen er at støtte fra fondet skal stimulere til og legge til rette for positive tiltak og initiativer for barn og unge rundt omkring i Norge, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 Norge.

Tele2-fondet skal først og fremst være et lavterskel-fond der det enkelt kan søkes om penger til alt fra musikkinstrumenter, håndballdrakter og lekeapparater til stipend- og talentstøtte, kulturfest for barn og unge samt for eksempel utstyr til den lokale ungdomsklubben. Søknader kan bare leveres på www.facebook.com/tele2norge, og vil bli behandlet i slutten av hver søkeperiode.

- Tele2-fondet har paralleller til det tidligere Solofondet, men vi ønsker samtidig at fondet skal være et grasrot- og breddefond hvor utgangspunktet er at hvem som helst kan søke om støtte til hva som helst, så lenge det er begrunnet i et engasjement som bidrar med noe positivt for barn og unge, sier lojalitetsansvarlig Aida Sehovic i Tele2.

Tele2-fondets jury består av rapartistene Erik og Kriss, administrerende direktør i Tele2 Haakon Dyrnes og lojalitetsansvarlig Aida Sehovic. Disse vil i tillegg plukke ut et jurymedlem som er kunde hos Tele2 og medlem av Tele2-fondet. Juryen vil så velge ut hvilke søknader som tildeles støtte i hver søkeperiode, basert på en grundig vurdering av søknadene og innspill på våre facebooksider. Man trenger ikke være Tele2-kunde for å søke om støtte.

Rapduoen Erik og Kriss, som har tatt Norge med storm de siste årene, ble til på gutterommet. De vet derfor godt hva det kan bety for barn og unge å få økonomisk støtte i begynnelsen av en karriere og hvor viktig det er å arrangere festivaler for ungdom i lokalmiljøet for å få frem unge musikktalenter.

- Da vi fikk tilbudet om å være med i juryen i Tele2-fondet, trengte vi ikke å tenke oss om to ganger! Tele2-fondet har en viktig funksjon, og som medlemmer av fondet håper vi at flest mulig andre Tele2-kunder også blir medlemmer slik at det kan regne penger over positive aktiviteter for barn og unge. Fra vårt ståsted håper vi jo at støtte fra fondet kan inspirere til å få frem nye talenter innen alle former for kunst- og kulturuttrykk, sier duoen som ønsker seg flere gryende artister ut fra gutterommene og opp på scenene!

For mer informasjon:

www.facebook.com/tele2norge

www.tele2.no/tele2fondet

Haakon Dyrnes, administrerende direktør Tele2: 41 31 90 10

Aida Sehovic, lojalitetsansvarlig Tele2: 41 31 90 44

Helene Sundt, presseansvarlig Erik og Kriss: 99 15 30 77, helene@mtgmusic.no

Tags: