Avfallsaktøren Ragn-Sells outsourcer all IT-drift i Norge til TeleComputing

Ragn-Sells, en internasjonal avfallsaktør med virksomheter i 6 land og en samlet omsetning på ca. 4 milliarder kroner, har valgt TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør i Norge. Avtalen betyr at Ragn-Sells norske virksomhet, og deres ansatte på 16 kontorer i Norge, vil få IT levert som en tjeneste fra TeleComputings sentraliserte, “en-til-mange” IT plattform som pr. i dag er sentral i forvaltningen av TeleComputings 800 bedriftskunder og 50.000 brukere. Avtalen har en forventet verdi på 12 MNOK.

TeleComputings leveranse inkluderer tilrettelegging og drift av en sentralisert IT løsning med bransje- og kontorstøtteapplikasjoner, desktop klienter for selskapets brukere i Norge samt ansvar for kommunikasjon og helpdesk funksjoner.

- IT blir en stadig viktigere støttefunksjon i vår bransje. Ved å overlate IT-driften til TeleComputing kan vi fokusere mer tid og krefter på vår egen kjernevirksomhet.TeleComputings leveransemodell oppfyller våre krav til en sikker og fleksibel IT-løsning slik at våre medarbeidere kan arbeide effektivt uansett hvor de befinner seg. De krav vår organisasjon og våre kunder stiller til driftsstabilitet og it-sikkerhet var dermed viktige kriterier for at TeleComputing ble valgt som ny driftsleverandør, sier Odd Are Austrheim, Økonomidirektør i Ragn-Sells AS.

Fokus på IT og miljø
Ragn-Sells kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Selskapet håndterer årlig over 300 000 tonn (2010) avfall på vegne av sine kunder og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes til nye materialer eller til energi. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.

TeleComputings driftskonsept bidrar i seg selv til miljøgevinster. Kjernevirksomheten er bygget rundt levering av IT-løsninger basert på en en-til-mange-plattform fra et sentralisert miljø. Tynne klienter, som mange av TeleComputings brukere benytter, er svært energieffektivt og nesten lydløst. I tillegg benytter de fleste kunder en stor del av sentrale fellestjenester som sikkerhetstjenester (brannmur, antivirus, antispam, IDS med mer), lagring og backup, printservere og lignende, som gjør at den enkelte kunde ikke behøver dedikert utstyr til slike tjenester. Dette, kombinert med at kundene i liten grad har behov for lokalt serverutstyr, gir store miljømessige fordeler.

- Vi er meget stolte av å bli tildelt denne kontrakten med Ragn-Sells, et ledende selskap i avfallsindustrien. Vi opplever et økende krav til leveranse av miljøeffektive IT-løsninger som også understøtter våre kunders ønske om å redusere belastningen på miljøet. Som driftsleverandør ønsker vi å være en god rollemodell på dette området gjennom å integrere miljøtenkning i den daglige driften. Dette oppnår vi gjennom aktive tiltak rettet mot egen virksomhet og vår produksjonsplattform, samt tiltak i samarbeid med våre partnere, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS.

For mer informasjon, kontakt:
TeleComputing AS:  Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør, tlf: +47 92 25 00 19

Om TeleComputing
TeleComputing er en ledende tilbyder av nettskytjenester, sentraliserte IT On-demand løsninger og outsourcing på det nordiske SMB markedet. Datterselskapet Kentor er systemintegratører som tilbyr kvalifiserte bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. TeleComputing konsernet har 700 ansatte på 7 lokasjoner i 3 land og 800 bedriftskunder i Norden. Mer informasjon: www.telecomputing.no.

Om Ragn-Sells
Ragn-Sells er et internasjonalt konsern med virksomheter i 6 land og en samlet omsetning på ca. 4 milliarder kroner. Med rundt 2.300 ansatte og ca 1.600 kjøretøy er Ragn-Sells en betydelig aktør i kretsløpsindustrien i Sverige, Norge, Danmark,Estland, Latvia og Polen. Selskapets virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter Ragn-Sells 250 personer på 16 avdelinger rundt om i landet. Selskapets norske hovedkontor er lokalisert i Lillestrøm utenfor Oslo. Ragn-Sells er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001). Les mer på www.ragnsells.no.

Tags:

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner