Flyktninghjelpen forlenger samarbeidet med TeleComputing

Flyktninghjelpen har valgt å forlenge samarbeidet med TeleComputing i ytterligere 5 år. Avtalen innebærer at TeleComputing bl.a. tar ansvar for leveranse av IT-funksjonalitet til Flyktninghjelpens virksomhet og hovedkontoransatte i Norge, samt ledelsen og enkelte mellomledere ved landkontorene rundt omkring i verden. Den initiale ordreverdien er på ca. 10 MNOK.

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden. Organisasjonen opererer i om lag 20 land i konfliktfylte deler av verden. Samlet er det nesten 3 000 ansatte i Flyktninghjelpen, med rundt 110 personer ved hovedkontoret i Oslo.

- Vi er ekstra stolte over at Flyktninghjelpen gir oss fornyet tillit i ytterligere 5 år og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss også i tiden fremover, sier Sven Tore Kaasa, Administrerende direktør i TeleComputing ASA.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner