Ledende norsk byggkonsern inngår IT avtale med TeleComputing

Heimdal Gruppen, et norsk byggkonsern med hovedkontor i Trondheim, har inngått en 5-årig IT outsourcing avtale med TeleComputing. Avtalen innebærer at TeleComputing får totalansvar for IT-leveranser til alle selskapene i Heimdal konsernet og deres ansatte fordelt på 30 lokasjoner i Norge. Samlet forventet kontraktsverdi er MNOK 23.

Heimdal Gruppens tre kjerneområder er boligutvikling/utbygging, entreprenørvirksomhet og eiendomsmegling. Virksomheten er organisert via hel- og deleide datterselskaper i en konsernstruktur. Via datterselskapet HENT AS utfører selskapet totalentrepriser innen privat og offentlig sektor og står bak utvikling og bygging av flere av de sentrale boligprosjektene i Trøndelag.

- Vi har i de siste årene opplevd en kraftig vekst med store prosjekter og betydelig aktivitet flere steder i Norge. Selv om IT er en svært viktig støttefunksjon for oss, er dette ikke en del av vår kjernekompetanse. Etter en omfattende anbudsrunde valgte vi derfor å outsource hele IT-funksjonen til TeleComputing som har spesialisert seg på slike leveranser, sier Thomas Larsen, IT sjef i Heimdal Gruppen.

TeleComputing vil med dette få totalansvar for hele Heimdal Gruppens IT miljø. Leveransen gjøres som en funksjon, via TeleComputings sentrale og miljøvennlige On Demand konsept, klient-, server- og applikasjonsdrift, lisenshåndtering, serviceledelse og sentral servicedesk.

- Det er en hyggelig anerkjennelse av vår kompetanse og leveransemodell at Heimdal Gruppen har valgt TeleComputing som sin nye IT-partner. Avtalen understøtter våre ambisjoner om å satse ytterligere i Trondheimsregionen og representerer sånn sett et viktig skritt i vår langsiktige målsetning om å innta en ledende posisjon som en komplett IT-partner for bedrifter og organisasjoner i Norden. Vi er takknemlige for den tilliten Heimdal Gruppen har vist oss og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner