Ledende tjenesteselskap utvider samarbeidet med TeleComputing

Et stort svensk tjenesteselskap i et internasjonalt konsern har forlenget og utvidet samarbeidet med TeleComputing innen IT-drift og leveranse av IT som en funksjon. Selskapet har 3.500 ansatte på drøyt 125 steder i Sverige. Avtalen er 3-årig og ordreverdien anslås til ca. MSEK 25.

Den nye avtalen omfatter ansvar for overvåking og drift av alle selskapets forretningssystemer, serverpark, nettverk og samordning av tredjepartsrelasjoner. Med en tydeligere ansvarsfordeling på leverandørsiden forventer selskapet å oppnå økt kostnadseffektivisering og mindre tidsforbruk knyttet til operative IT-spørsmål. Selskapet har vært kunde hos TeleComputing siden 2003.

– Dette er fortsatt en av våre største og viktigste kunder i Sverige. Denne kunden ser på IT som en viktig strategisk støttefunksjon og vi er stolte over å få tillit til å videreføre vår sentrale rolle i koordineringen av IT-leveransen til denne kunden. Vi vil gjøre vårt ytterste for ivareta denne oppgaven til kundens beste, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Abonner