Nyetablerte Arctic Securities velger TeleComputing

Arctic Securities har valgt TeleComputing som IT-partner for sin nyetablerte meglervirksomhet. Avtalen har en varighet på 5 år og en initial verdi på ca. 18 MNOK.

Som en del av avtalen skal TeleComputing designe, installere, drifte og vedlikeholde Arctic Securities sin IT løsning. Løsningen leveres som en IT on demand tjeneste, og inneholder klient-, server- og applikasjonsdrift, lisenshåndtering, konsulenttjenester og sentral servicedesk, samt TeleComputings nyutviklede konsept for fjerndrift av lokalt utstyr - TC Managed Client.

– Vi er meget stolte av å bli tildelt denne kontrakten. Arctic Securities representerer et meget spennende og ambisiøst selskap som opererer i en krevende bransje. Målsettingen om å bli et av landets ledende meglerhus passer godt med våre egne ambisjoner om å bli en ledende IT-leverandør til mellomstore bedrifter i Norden, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker