Oljeserviceselskap outsourcer IT til 23 millioner kroner

Oljeserviceselskapet D&F Group har inngått en IT outsourcing avtale med TeleComputing. Selskapet, som eies av Ferd Private Equity Fund, har 1600 ansatte og en forventet omsetning på 1.3 milliarder kroner i 2007. Avtalen innebærer at TeleComputing overtar ansvaret for all IT leveranse til D&F Group AS og alle tilhørende norske og internasjonale datterselskaper. Den initiale ordreverdien beregnes til ca. 23 MNOK og forventes å øke i den 5 år lange kontraktsperioden.

D&F Group utfører tjenester relatert til Decommissioning, Overflatebehandling/Isolering, Arkitekt/Innredning og Stillas til oljeinstallasjoner i Nordsjøen og landbasert oljeindustri. Selskapet har flere store navn på kundelisten, spesielt innen offshore. Blant annet er selskapet en av Statoils største vedlikeholdsleverandører og en viktig samarbeidspartner for Aker Kværner på Ormen Lange utbyggingen. D&F Group har 1600 ansatte og en forventet omsetning på 1.3 milliarder kroner i 2007.

Avtalen betyr at TeleComputing overtar ansvaret for all IT-leveranse til D&F Group konsernet og alle tilhørende norske og internasjonale datterselskaper. Ca. 8 millioner kroner av den estimerte kontraktsverdien på 23 millioner kroner er knyttet til en forlengelse av dagens avtale mellom TeleComputing og tidligere Bjørge Norcoat, nå datterselskapet D&F Group Stavanger AS.

- TeleComputings forretningsmodell passer vår vekststrategi veldig godt. I dag er vi ca. 1600 personer og bare det siste året har vi hatt 500 nyansatte. Vi har store ordrereserver og vi tror fort det kan bli 2000 årsverk i løpet av året. Med en slik vekst hadde vi behov for en IT partner med lang erfaring og relevant IT kompetanse som kan ivareta våre IT behov uansett om dette oppstår i Norge eller utlandet. Valget falt på TeleComputing, sier Morten Walde, viseadministrerende direktør i D&F Group AS.

Satser internasjonalt
Internasjonalt satser D&F blant annet i Russland, hvor de har gjort jobber på Sakalin-feltet siden 2002. Selskapet har også nettopp etablert seg i Houston og satser for fullt i Mexicogolfen. Selskapet forventer å levere norsk høyteknologi til en verdi av 50 millioner kroner allerede i 2008.

- Vi er stolte av å bli tildelt denne kontrakten med D&F Group, et ledende selskap i oljeservice industrien. Selskapets sterke vekst, spesielt internasjonalt, er meget spennende og passer godt med våre ambisjoner om å tilby våre IT tjenester til norske og nordiske kunder med internasjonal virksomhet. Vår forretningsmodell bygger på at vi raskt og fleksibelt skal levere riktig funksjonalitet uansett hvor våre kunder etablerer seg og at vi enkelt kan skalere opp og ned for å kunne levere nøyaktig det IT-behovet kundene har til enhver tid, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.

Dokumenter og linker